Bảng giá máy tính bảng Android tháng 2/2024: Giảm giá sâu, thêm sản phẩm mới

Tháng 2/2024: Samsung Galaxy Tab S9 Plus 5G (âm 4 hoặc 6,5 triệu đồng, tùy phiên bản), Samsung Galaxy Tab S7 FE 4G (âm 4,6 triệu đồng), Samsung Galaxy Tab S9 Plus Wi-Fi (âm 3 triệu đồng) ), Xiaomi Pad 6 (âm 1,5 triệu đồng), Xiaomi Redmi Pad, Oppo Pad 2 (cả hai đều âm 1 triệu đồng), Xiaomi Pad 6 (âm 700,00 đồng) được một số hệ thống di động lớn chấp nhận. Giảm giá.

Ngoài ra, Oppo Pad Neo còn được bán chính thức với giá 7,99 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá máy tính bảng Samsung:

Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi 256GB: 21,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S9 5G:

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 24,99 triệu đồng.

Oppo Pad Neo.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus Wi-Fi 512GB: 27,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus 5G:

Phiên bản 256GB: 28,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 30,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G:

Phiên bản 512GB: 34,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 38,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: 9,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 30,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus: 25,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S8: 20,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 4G: 13,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi: 12,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G: 7,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Tab A9 4G: 5,49 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Xiaomi:

Xiaomi Pad 6: 10,49 triệu đồng.

Xiaomi Pad 5:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 8,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 256GB: 10,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Pad:

Phiên bản RAM 3GB/ROM 64GB: 6,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 6,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Pad SE:

Phiên bản RAM 4GB: 4,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 5,49 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Huawei:

Huawei MatePad 11: 13,99 triệu đồng.

Huawei MatePad 128GB: 7,79 triệu đồng.

Huawei MatePad T10: 4,99 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Nokia:

Nokia T20:

Phiên bản Wi-Fi: 5,69 triệu đồng.

Phiên bản 4G: 6,29 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Honor:

Honor Pad X9: 4,99 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Oppo:

Oppo Pad 2: 14,99 triệu đồng.

Oppo Pad Air:

Phiên bản 64GB: 6,69 triệu đồng.

Phiên bản 128GB: 7,99 triệu đồng.

Oppo Pad2: 14,99 triệu đồng.

Oppo Pad Neo: 7,99 triệu đồng.

Bảng giá máy tính bảng Lenovo:

Lenovo Yoga Tab 11: 10,99 triệu đồng.

Lenovo Tab P11 Plus: 8,19 triệu đồng.

Lenovo Tab M10 FHD Plus: 6,49 triệu đồng.

Lenovo Tab M10 Gen 2: 5,19 triệu đồng.

Lenovo Tab M8: 3,69 triệu đồng.

– Video so sánh tốc độ sạc iPhone 15 và Samsung Galaxy S23. Nguồn: Kevin Riazi.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *