Bảng giá iPhone tháng 2/2024: Giảm giá ồ ạt

Trong tháng 2, giá niêm yết các mẫu iPhone tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro (âm 3 triệu đồng), iPhone 14 (âm 2 triệu đồng), iPhone 15 Pro (âm 1 triệu đồng), iPhone 15 Pro Max (âm 900.000 đồng), iPhone 15, iPhone 15 Plus (giảm 500.000đ) được nhiều nhà mạng lớn giảm giá.

Bảng giá iPhone tháng 2 năm 2024:

iPhone 15:

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 25,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 31,99 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Plus:

Phiên bản 128GB: 25,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 28,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 34,99 triệu đồng.

iPhone 15 Pro:

Phiên bản 256GB: 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 37,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 43,99 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max:

Phiên bản 256GB: 34,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 40,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 46,99 triệu đồng.

iPhone 14:

Phiên bản 128GB: 20,49 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 23,99 triệu đồng.

iPhone 14 Plus:

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 26,39 triệu đồng.

iPhone 14 Pro:

Phiên bản 128GB: 27,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 29,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 35,99 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max:

Phiên bản 128GB: 29,49 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 32,29 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 37,99 triệu đồng.

iPhone 13:

Phiên bản 128GB: 17,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 20,99 triệu đồng.

iPhone 12:

Phiên bản 64GB: 14,89 triệu đồng.

Phiên bản 128GB: 16,49 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 19,99 triệu đồng.

iPhone 11:

Phiên bản 64GB: 11,79 triệu đồng.

Phiên bản 128GB: 13,39 triệu đồng.

– Video mở hộp iPhone 15. Nguồn: Review by Key.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *