Bảng giá iPad tháng 2/2024: Giảm giá mạnh

Tháng 2 này, iPad Pro M1 11 inch và iPad Pro M1 12,9 inch (âm 5 triệu đồng), iPad Air 5 (âm 1 triệu đồng), iPad Mini 6 và iPad Gen 9 (âm 1,5 triệu đồng) giảm giá trên một số hệ thống điện thoại di động lớn.

Bảng giá iPad tháng 2/2024:

iPad Pro M2 11 inch 2022:

Các biến thể của mạng WLAN:

Phiên bản 128GB: 23,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 26,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 32,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 39,99 triệu đồng.

Phiên bản 2GB: 50,99 triệu đồng.

iPad Air 5 M1.

Các biến thể 5G:

Phiên bản 128GB: 27,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 30,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 36,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 43,99 triệu đồng.

Phiên bản 2GB: 54,99 triệu đồng.

iPad Pro M2 12.9 inch 2022:

Các biến thể của mạng WLAN:

Phiên bản 128GB: 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 34,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 39,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 47,99 triệu đồng.

Phiên bản 2GB: 58,99 triệu đồng.

Các biến thể 5G:

Phiên bản 128GB: 35,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 38,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 43,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 51,99 triệu đồng.

Phiên bản 2GB: 62,99 triệu đồng.

iPad Air 4:

Phiên bản WiFi 64GB: 15,99 triệu đồng.

Phiên bản WiFi 256GB: 18,99 triệu đồng.

Phiên bản 64GB LTE: 19,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB LTE: 22,99 triệu đồng.

iPad Mini 6:

Các biến thể của mạng WLAN:

Phiên bản 64GB: 14,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 19,99 triệu đồng.

Các biến thể 5G:

Phiên bản 64GB: 19,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 23,99 triệu đồng.

iPad Air 5:

biến thể mạng WLAN

Phiên bản 64GB: 15,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 18,99 triệu đồng.

biến thể 5G

Phiên bản 64GB: 18,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 22,99 triệu đồng.

iPad thế hệ thứ 10:

Phiên bản Wi-Fi 64GB: 12,99 triệu đồng.

Phiên bản Wi-Fi 256GB: 16,99 triệu đồng.

Biến thể 5G phiên bản 64GB: 16,99 triệu đồng.

Phiên bản 5G 256GB: 19,99 triệu đồng.

– Video mở hộp iPhone 15. Nguồn: Review by Key.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *