Bảng giá điện thoại Xiaomi tháng 2 năm 2024

Tháng 2 năm nay, giá niêm yết các mẫu điện thoại Xiaomi tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, Xiaomi 12 5G (âm 8 triệu đồng), Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro (âm 3 triệu đồng), Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 13T 5G (âm 1 triệu đồng) được một số thiết bị di động giảm giá.

Bảng giá điện thoại Xiaomi tháng 2/2024:

Xiaomi 13 Pro 5G: 29,99 triệu đồng.

Xiaomi 12 Pro 5G: 27,99 triệu đồng.

Xiaomi 13 5G: 22,99 triệu đồng.

Xiaomi 12 5G: 19,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus.

Xiaomi 13T:

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 11,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB: 12,99 triệu đồng.

Xiaomi 13T Pro: 15,99 triệu đồng.

Xiaomi 12T Pro 5G: 14,69 triệu đồng.

Xiaomi 12T 5G:

Phiên bản 128GB: 12,49 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 12,99 triệu đồng.

Xiaomi 13 Lite 5G:

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 10,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 11,49 triệu đồng.

Xiaomi Poco F4 5G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 8,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 9,99 triệu đồng.

Xiaomi Poco X4 GT 5G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 8,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 9,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G: 10,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: 9,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 4G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 4,89 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 5,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 5,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 8,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G:

Phiên bản 128GB: 7,19 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 7,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11S:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 6,19 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 6,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 12 4G:

Phiên bản RAM 4GB: 4,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB: 5,79 triệu đồng.

Xiaomi Poco M5s:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 5,29 triệu đồng.

Xiaomi Poco M5:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 4,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 4,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 4,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 5,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 12:

Phiên bản RAM 4GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB: 4,79 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 13C:

Phiên bản RAM 4GB: 3,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 12C:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,59 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 3,99 triệu đồng.

Xiaomi Poco C65:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 3,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 3,59 triệu đồng

Xiaomi Poco C40: 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 10C:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 3,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi A2 Plus: 2,79 triệu đồng.

– Video so sánh tốc độ sạc iPhone 15 và Samsung Galaxy S23. Nguồn: Kevin Riazi.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *