Bảng giá Điện thoại Xiaomi tháng 1/2024: Thêm 3 mẫu mới, Giảm giá sốc

Trong tháng 1, giá niêm yết các mẫu điện thoại Xiaomi tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 12/2023. Tuy nhiên, Xiaomi 12 5G (âm 8 triệu đồng), Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro (âm 3 triệu đồng), Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 13T 5G (âm 1 triệu đồng) được một số thiết bị di động giảm giá.

Ngoài ra, Xiaomi Redmi Note 13 4G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G và Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G đã chính thức được cung cấp.

Bảng giá điện thoại Xiaomi tháng 1/2024:

Xiaomi 13 Pro 5G: 29,99 triệu đồng.

Xiaomi 12 Pro 5G: 27,99 triệu đồng.

Xiaomi 13 5G: 22,99 triệu đồng.

Xiaomi 12 5G: 19,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Xiaomi 13T:

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 11,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB: 12,99 triệu đồng.

Xiaomi 13T Pro: 15,99 triệu đồng.

Xiaomi 12T Pro 5G: 14,69 triệu đồng.

Xiaomi 12T 5G:

Phiên bản 128GB: 12,49 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 12,99 triệu đồng.

Xiaomi 13 Lite 5G:

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 10,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 11,49 triệu đồng.

Xiaomi Poco F4 5G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 8,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 9,99 triệu đồng.

Xiaomi Poco X4 GT 5G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 8,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 9,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G: 10,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: 9,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 4G:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 4,89 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 5,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 5,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 8,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G:

Phiên bản 128GB: 7,19 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 7,99 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11S:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 6,19 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 6,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 12 4G:

Phiên bản RAM 4GB: 4,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB: 5,79 triệu đồng.

Xiaomi Poco M5s:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 5,29 triệu đồng.

Xiaomi Poco M5:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 4,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 11:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 4,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 4,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 5,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 12:

Phiên bản RAM 4GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB: 4,79 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 13C:

Phiên bản RAM 4GB: 3,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 12C:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,59 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 3,99 triệu đồng.

Xiaomi Poco C65:

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 3,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 3,59 triệu đồng

Xiaomi Poco C40: 3,49 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 10C:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 3,69 triệu đồng.

Xiaomi Redmi A2 Plus: 2,79 triệu đồng.

– Video so sánh tốc độ sạc iPhone 15 và Samsung Galaxy S23. Nguồn: Kevin Riazi.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *