Bảng giá điện thoại Samsung tháng 2/2024: Giá giảm “sàn sàn”, thêm sản phẩm mới

Trong tháng 1: Samsung Galaxy S22 Ultra (âm 12 triệu đồng), Galaxy Z Fold3 5G (âm 9 triệu đồng), Galaxy Z Flip3 5G (âm 7 triệu đồng), Galaxy S21 5G, Galaxy Z Fold2 (cả hai đều âm 6 triệu đồng) , Galaxy S20 FE (âm 3,5 triệu đồng), Galaxy S23 FE 5G (âm 2 triệu đồng), Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G (âm 1 triệu đồng), Galaxy A52 (âm 1,5 triệu đồng) … Đã nhận Bạn được giảm giá trên nhiều hệ thống di động lớn.

Ngoài ra, dòng Samsung Galaxy S24 đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Bảng giá điện thoại Samsung tháng 2/2024:

Samsung Galaxy Z Fold5 5G:

Phiên bản 256GB: 40,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 44,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 51,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G:

Phiên bản 256GB: 33,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 37,49 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 44,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy S24 5G:

Phiên bản 256GB: 26,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 30,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy S24 5G:

Phiên bản 256GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 26,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G:

Phiên bản 256GB: 25,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 29,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S23 Siêu:

Phiên bản 256GB: 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 36,99 triệu đồng.

Phiên bản 1TB: 44,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S23 Plus:

Phiên bản 256GB: 26,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB: 29,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S23:

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 24,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: 14,89 triệu đồng.

Samsung Galaxy M53 5G: 12,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy M54 5G: 11,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy A73 5G: 11,99 triệu đồng.

Galaxy A52 5G: 10,99 triệu đồng.

Thiên Hà A52:

Phiên bản RAM 8GB/ROM 128GB: 9,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8GB/ROM 256GB: 10,29 triệu đồng.

Samsung Galaxy A53 5G: 9,99 triệu đồng.

Galaxy M62: 9,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy M34 5G: 7,99 triệu đồng.

Galaxy A32 5G: 7,69 triệu đồng.

Samsung Galaxy A23 5G:

Phiên bản RAM 4GB: 6,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 6,99 triệu đồng.

Galaxy A32: 6,69 triệu đồng.

Galaxy A22 4G: 5,89 triệu đồng.

Galaxy A31: 5,79 triệu đồng.

Galaxy M31: 6,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy A23:

Phiên bản RAM 4GB: 5,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 6,19 triệu đồng.

Samsung Galaxy A13:

Phiên bản RAM 4GB: 4,69 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 6,19 triệu đồng.

Thiên Hà A12:

Phiên bản RAM 4GB: 4,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB: 4,69 triệu đồng.

Galaxy A20s phiên bản RAM 4GB: 4,89 triệu đồng.

Samsung Galaxy A04s: 3,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy A05s: 3,99 triệu đồng.

Galaxy M12: 3,89 triệu đồng.

Samsung Galaxy A03s: 3,69 triệu đồng.

Galaxy M11: 3,69 triệu đồng.

Samsung Galaxy A05:

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 2,89 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 128GB: 3,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6GB/ROM 128GB: 3,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy A04:

Phiên bản RAM 3GB/ROM 32GB: 2,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB/ROM 64GB: 3,49 triệu đồng.

– Video so sánh tốc độ sạc iPhone 15 và Samsung Galaxy S23. Nguồn: Kevin Riazi.

Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *